PENTADBIRAN, PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN
_____________________________________________________________________________________
 

Eksekutif Sumber Manusia
Eksekutif Sumber Manusia bertugas untuk mengurus dan menjadi sumber rujukan dengan keupayaan menganalisis bidang tugas di bawah kawalan untuk mencapai objektif jabatan, bahagian atau pusat di dalam sesebuah organisasi.

 

Anggaran Gaji

 • Sektor Awam (RM) : 1,700 – 5,200
 • Sektor Swasta (RM) : 1,960 – 4,280

Tahap Pendidikan

 • Ijazah Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Sumber Manusia)

Contoh Institusi

 • Kolej Universiti Nilai
 • Kolej Komuniti

Senarai Tugas

 • Menyediakan buku kecil/risalah maklumat pekerjaan dan sistem pengelasan pekerjaan;
 • Menguruskan rekod personel dan sistem maklumat sumber manusia yang berkenaan;
 • Memberikan nasihat dan menjalankan fungsi berkaitan pengambilan pekerja, penempatan, latihan, prestasi kakitangan, kenaikan pangkat, pampasan, dan perhubungan pekerja dengan pihak pengurusan;
 • Mengkaji dan menganalisis kerja yang dilaksanakan dalam sesuatu organisasi, menjalankan temu duga dengan pekerja, penyelia, dan pengurusan serta menulis keterangan tentang jawatan, kerja, dan pekerjaan yang terperinci daripada data yang diperoleh;
 • Mengkaji dan memberikan nasihat kepada orang perseorangan tentang peluang pekerjaan, pemilihan kerjaya, dan pendidikan atau latihan lanjutan; Memberikan bimbingan kepada pelajar, ibu bapa, dan guru berhubung dengan berbagai-bagai perkara, termasuk
 • Memberikan nasihat dan menjalankan kerja berhubung dengan aspek di atas serta aspek lain bagi analisis kerja dan pekerjaan dalam bidang seperti pentadbiran personel, penyelidikan dan perancangan tenaga manusia, latihan atau maklumat pekerjaan, dan bimbingan vokasional;

Contoh Pekerjaan Lain

 • Kerani Sumber Manusia
 • Penyelia Sumber Manusia
 • Pengurus Sumber Manusia
Kerjaya ini juga boleh terdapat di dalam bidang-bidang lain
_____________________________________________________________________________________

Peguam
Peguam memberikan nasihat undang-undang yang berhubung dengan berbagai-bagai perkara kepada pelanggannya dan membela kes atau menjalankan pendakwaan di mahkamah atau mengarahkan barrister atau peguam bela untuk membela di mahkamah yang lebih tinggi.

 
 
     
 
   

©2009 JobsMalaysia. Semua Hakcipta Terpelihara