PENTADBIRAN, PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN
_____________________________________________________________________________________
 

Pustakawan
Pustakawan bertanggungjawab melaksanakan program pembangunan sumber maklumat, pendokumentasi dan pengurusan maklumat, penyediaan perkhidmatan dan kemudahan pengguna perpustakaan, menjalankan tugas-tugas pentadbiran dan kewangan, penyeliaan dan pengurusan sumber bacaan, melaksanakan pemeliharaan dan keselamatan sumber maklumat dan aplikasi ICT di perpustakaan secara profesional.

 

Anggaran Gaji

 • Sektor Awam (RM) :
 • Sektor Swasta (RM) : 1,900.00 – 2,600.00

Tahap Pendidikan

 • Ijazah Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) / setaraf
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat) /setaraf; atau

Contoh Institusi

 • Universiti Teknologi MARA
 • Lain-lain institusi pengajian tinggi awam/swasta berkaitan

Senarai Tugas

 • Menguruskan sistem peminjaman buku antara perpustakaan dan rangkaian maklumat; dan
 • Menyelia penyelenggaraan buku dan bahan lain;
 • Membantu pengunjung perpustakaan yang ingin mendapatkan maklumat daripada fail manual atau pangkalan data berkomputer di perpustakaan;
 • Memilih dan mencadangkan pembelian buku dan bahan bercetak atau rakaman pandang dengar yang lain ;
 • Mengelaskan atau menyelia pengelasan, pengindeksan, pengkatalogan, pengedaran bahan perpustakaan dan penyelenggaraan rekod sumber bacaan ilmiah;
 • Mengekalkan hubungan dengan perpustakaan dan persatuan perpustakaan yang lain.

Contoh Pekerjaan Lain

Kerjaya ini juga boleh terdapat di dalam bidang-bidang lain
_____________________________________________________________________________________

Peguam
Peguam memberikan nasihat undang-undang yang berhubung dengan berbagai-bagai perkara kepada pelanggannya dan membela kes atau menjalankan pendakwaan di mahkamah atau mengarahkan barrister atau peguam bela untuk membela di mahkamah yang lebih tinggi.

 
 
     
 
   

©2009 JobsMalaysia. Semua Hakcipta Terpelihara