TEKNOLOGI MAKLUMAT
_____________________________________________________________________________________
 

Juruteknik Komputer
Juruteknik Komputer bertanggungjawab terhadap tiga skop utama iaitu penyelenggaraan sistem, penyelenggaraan aplikasi dan operasi sistem pengkomputeran.

 

Anggaran Gaji

 • Sektor Awam (RM) :
 • Sektor Swasta (RM) : 1,200.00 – 1,500.00

Tahap Pendidikan

 • Diploma Teknologi Komputer /setaraf; atau
 • Sijil Kemahiran Malaysia (Teknologi Maklumat-Sistem Komputer) / setaraf

Contoh Institusi

 • Universiti Teknologi MARA
 • Universiti Putra Malaysia
 • Universiti Teknologi Malaysia
 • ILJTM
 • Lain-lain institusi pengajian tinggi awam/latihan kemahiran awam/swasta berkaitan

Senarai Tugas

 • Menjalankan kerja penyelenggaraan pencegahan dan kelengkapan komputer, kerja peningkatan keupayaan komputer serta kerja-kerja yang berkaitan dengan memateri dan memasang kabel komputer;
 • Melaksanakan program mengikut keperluan pengguna komputer;
 • Menjalankan ujian ke atas perkakasan dan perisisian yang baru dibeli; dan
 • Memberi nasihat kepada pengguna jika berlaku kerosakan.

Contoh Pekerjaan Lain

Kerjaya ini juga boleh terdapat di dalam bidang-bidang lain
_____________________________________________________________________________________

Pereka Grafik dan Multimedia
Pereka grafik dan multimedia menjalankan penyelidikan, menambah baik atau membangunkan konsep pengkomputeran grafik dan kaedah operasi, dan memberikan nasihat atau terlibat dalam aplikasi praktikalnya.

 
 
     
 
   

©2009 JobsMalaysia. Semua Hakcipta Terpelihara