KEJURUTERAAN DAN TEKNIKAL


Jurutera Elektronik Jurutera Elektronik menjalankan penyelidikan dan memberi nasihat dengan menggunakan pengetahuan saintifik dan kejuruteraan untuk mewujud , mambangun dan menyelenggara barangan , sistem dan komponen elektronik

Jurutera Marin Jurutera Marin bertanggungjawab ke atas pengurusan, operasi dan penyelenggaraan kapal. Mereka bertugas dalam bidang binaan kapal, bidang penyelidikan maritim, merekabentuk kapal, pembaikan kapal, pemeriksaan dan pemeliharaan kapal, bidang akademik, perundingan atau kerja penyiasatan maritim dan bebe...

Jurutera Aeroangkasa Jurutera Aeroangkasa merekabentuk dan menguji pesawat udara, kapal angkasa lepas serta mengawasi kerja-kerja penyelenggaraan pesawat. Mereka yang melibatkan diri dengan pesawat udara dipanggil Jurutera Penerbangan. Manakala, mereka yang mengkhususkan diri dalam bidang kapal angkasa lepas dikenali se...