KEJURUTERAAN DAN TEKNIKAL
_____________________________________________________________________________________

Jurutera Mekanikal
Jurutera mekanikal menjalankan penyelidikan, memberikan nasihat tentang reka bentuk, mengarah pengeluaran mesin, jentera, loji industri, kelengkapan dan sistem, memberikan nasihat dan mengarah fungsiannya serta menyenggara dan membaik pulih, atau mengkaji dan memberikan nasihat tentang teknologi bah...

_____________________________________________________________________________________

Jurutera Elektronik
Jurutera Elektronik menjalankan penyelidikan dan memberi nasihat dengan menggunakan pengetahuan saintifik dan kejuruteraan untuk mewujud , mambangun dan menyelenggara barangan , sistem dan komponen elektronik

_____________________________________________________________________________________

Jurutera Marin
Jurutera Marin bertanggungjawab ke atas pengurusan, operasi dan penyelenggaraan kapal. Mereka bertugas dalam bidang binaan kapal, bidang penyelidikan maritim, merekabentuk kapal, pembaikan kapal, pemeriksaan dan pemeliharaan kapal, bidang akademik, perundingan atau kerja penyiasatan maritim dan bebe...

_____________________________________________________________________________________

Jurutera Aeroangkasa
Jurutera Aeroangkasa merekabentuk dan menguji pesawat udara, kapal angkasa lepas serta mengawasi kerja-kerja penyelenggaraan pesawat. Mereka yang melibatkan diri dengan pesawat udara dipanggil Jurutera Penerbangan. Manakala, mereka yang mengkhususkan diri dalam bidang kapal angkasa lepas dikenali se...

_____________________________________________________________________________________
 
 
     
 
   

©2009 JobsMalaysia. Semua Hakcipta Terpelihara