BANGUNAN DAN BINAAN
_____________________________________________________________________________________

Arkitek Bangunan
Arkitek bangunan menjalankan penyelidikan, memberikan nasihat, merekabentuk bangunan rekreasi, institut, kediaman, komersil, dan industri serta merancang dan memantau pembinaannya, menyenggara, dan membaik pulih.

_____________________________________________________________________________________

Jurubina Bangunan
Jurubina bangunan berperanan dalam aspek pengurusan teknikal di dalam bidang pembinaan bagi sesebuah projek pembinaan seperti pembelian bahan binaan , peralatan, pengurusan tapak dan membaca pelan binaan.

_____________________________________________________________________________________

Pelukis Pelan
Pelukis Pelan menyediakan lukisan, peta dan ilustrasi teknikal daripada lakaran, ukuran dan data lain serta menyalin lukisan ke atas plat cetak.

_____________________________________________________________________________________
 
 
     
 
   

©2009 JobsMalaysia. Semua Hakcipta Terpelihara