PERGURUAN
_____________________________________________________________________________________

Pensyarah Universiti
Profesional perguruan universiti dan pendidikan tinggi mengajar mata pelajaran mereka pada beberapa atau semua peringkat selepas pendidikan menengah tamat, menjalankan penyelidikan dan menambah baik atau membangunkan konsep, teori, dan kaedah operasi berkenaan dengan disiplin tertentu serta menyedia...

_____________________________________________________________________________________

Pegawai Latihan Vokasional / Pegawai Latihan
Guru pendidikan vokasional mengajar satu mata pelajaran atau lebih bagi tujuan pendidikan atau vokasional, pada beberapa atau semua peringkat antara tamatnya pendidikan rendah dengan permulaan pengajian di kolej atau universiti.

_____________________________________________________________________________________

Guru
Profesion guru sekolah berperanan untuk mengajar mata pelajaran yang berkenaan dan menyelia kerja-kerja di sekolah. Guru bertanggungjawab membentuk dan mengawal disiplin pelajar, merancang dan menyediakan pelajaran mengikut kurikulum dan sukatan yang ditetapkan.

_____________________________________________________________________________________

Kaunselor
Kaunselor berperanan untuk membantu seseorang individu belajar membuat pilihan, melaksanakan pilihan yang telah dibuat dan menyelesaikan masalah. Tugas kaunselor meliputi program perkembangan , pencegahan serta pemulihan dalam bidang akademik, kerjaya, psikologi dan kesihatan mental, kepimpinan dan ...

_____________________________________________________________________________________
 
 
     
 
   

©2009 JobsMalaysia. Semua Hakcipta Terpelihara