PENTADBIRAN, PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN
_____________________________________________________________________________________

Peguam
Peguam memberikan nasihat undang-undang yang berhubung dengan berbagai-bagai perkara kepada pelanggannya dan membela kes atau menjalankan pendakwaan di mahkamah atau mengarahkan barrister atau peguam bela untuk membela di mahkamah yang lebih tinggi.

_____________________________________________________________________________________

Eksekutif Sumber Manusia
Eksekutif Sumber Manusia bertugas untuk mengurus dan menjadi sumber rujukan dengan keupayaan menganalisis bidang tugas di bawah kawalan untuk mencapai objektif jabatan, bahagian atau pusat di dalam sesebuah organisasi.

_____________________________________________________________________________________

Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bertanggungjawab memastikan pemeliharaan standard kesihatan dan persekitaran selain membantu dalam merangka kaedah dan sistem kerja berada dalam keadaan selamat. Mereka juga berperanan mengkaji keberkesanan pelaksanaan program keselamatan kesihatan, membua...

_____________________________________________________________________________________

Pustakawan
Pustakawan bertanggungjawab melaksanakan program pembangunan sumber maklumat, pendokumentasi dan pengurusan maklumat, penyediaan perkhidmatan dan kemudahan pengguna perpustakaan, menjalankan tugas-tugas pentadbiran dan kewangan, penyeliaan dan pengurusan sumber bacaan, melaksanakan pemeliharaan dan ...

_____________________________________________________________________________________
 
 
     
 
   

©2009 JobsMalaysia. Semua Hakcipta Terpelihara