TEKNOLOGI MAKLUMAT
_____________________________________________________________________________________

Pereka Grafik dan Multimedia
Pereka grafik dan multimedia menjalankan penyelidikan, menambah baik atau membangunkan konsep pengkomputeran grafik dan kaedah operasi, dan memberikan nasihat atau terlibat dalam aplikasi praktikalnya.

_____________________________________________________________________________________

Artis Penerbitan Desktop
Artist desktop publishing membentuk jenis skrip dan unsur grafik menggunakan perisian komputer untuk menghasilkan perisian komputer bagi menghasilkan bahan siap penerbitan

_____________________________________________________________________________________

Juruanalisis Sistem Komputer
Juruanalisis Sistem Komputer berperanan untuk mengumpul dan menganalisa fakta tentang operasi, prosedur dan sistem bagi memindahkannya kepada bentuk program yang sesuai untuk peralatan pemprosesan data dan mencadangkan penggunaan komputer bagi meningkatkan kecekapan produktiviti dan keuntungan organ...

_____________________________________________________________________________________

Juruteknik Komputer
Juruteknik Komputer bertanggungjawab terhadap tiga skop utama iaitu penyelenggaraan sistem, penyelenggaraan aplikasi dan operasi sistem pengkomputeran.

_____________________________________________________________________________________
 
 
     
 
   

©2009 JobsMalaysia. Semua Hakcipta Terpelihara