Nota : Resume Generator ini memerlukan Adobe Acrobat yang telah di-install di dalam komputer anda. Jika anda tidak ada Adobe Acrobat, klik di ikon sebelah untuk install Adobe Acrobat.
Langkah 1 : Lengkapkan Maklumat
1 | 2 | 3
  • Perkataan yang bertanda * adalah wajib diisi.
  • Sila pastikan maklumat yang dimasukkan adalah benar dantidak mengelirukan majikan.
  • Pilih maklumat mana yang mahu dimasukkan dengan mengklik checkbox.

Gambar
Pilih gambar : Masukkan gambar yang sopan dan bersesuaian dalam format JPEG (.jpg) ataupun PNG (.png)


Maklumat Peribadi

*Nama :

Anda dinasihatkan mengemukakan alamat tetap surat-menyurat bagi memudahkan sebarang urusan
*Alamat :
*Telefon :
-
*Tarikh Lahir :
*Umur :
Tahun
*No. K/P :
- -
*Jantina :
*Bangsa :
Melayu India Cina Lain-lain :
*Agama :
Islam Hindu Buddha Kristian Lain-lain :
*Status :
*E-mail :


Sekiranya anda golongan Orang Kurang Upaya, sila masukkan maklumat di bawah:

*Jenis kecacatan anggota
Penglihatan
Pendengaran
Anggota
Lain-lain :

Fokus Kerjaya
*Fokus Kerjaya : Nyatakan fokus kerjaya anda

Objektif
Objektif : Nyatakan keinginan dan harapan anda terhadap jawatan berkenaan pentingnya terhadap anda.

Kelebihan
Kelebihan : Nyatakan kredibiliti anda yang menggambarkan kelayakan anda untuk menyandang jawatan berkenaan.

Akademik
Institusi Pengajian 1 :
Nyatakan kelayakan anda dari segi akademik.
Kursus/bidang :
GPA :
Kelayakan :
Tempoh Pengajian :
hingga :
Institusi Pengajian 2 :
Nyatakan kelayakan anda dari segi akademik.
Kursus/bidang :
GPA :
Kelayakan :
Tempoh Pengajian :
hingga :
Institusi Pengajian 3 :
Nyatakan kelayakan anda dari segi akademik.
Kursus/bidang :
GPA :
Kelayakan :
Tempoh Pengajian :
hingga :

Pengalaman Kerja
Jawatan 1: :
Nyatakan nama majikan / bidang tugas / tempoh berkhidmat, sekiranya anda mempunyai pengalaman kerja sebelum ini.
Syarikat :
Alamat :
Tempoh Berkhidmat :
hingga :
Deskripsi Tugas :
Jawatan 2: :
Syarikat :
Alamat :
Tempoh Berkhidmat :
hingga :
Deskripsi Tugas :
Jawatan 3: :
Syarikat :
Alamat :
Tempoh Berkhidmat :
hingga :
Deskripsi Tugas :

Kemahiran
Kemahiran 1:
Nyatakan jenis kemahiran / latihan yang pernah diikuti.
Huraian :
Kemahiran 2:
Huraian :
Kemahiran 3:
Huraian :

Pencapaian/Anugerah
Pencapaian 1:
Nyatakan sijil / anugerah yang diterima sekiranya ada.
Huraian :
Pencapaian 2:
Huraian :
Pencapaian 3:
Huraian :

Gaji Dipohon
Gaji Dipohon : Pastikan ianya bersesuaian dengan pengalaman dan kelayakan yang anda miliki di dalam membuat keputusan jumlah gaji yang dipohon sekiranya syarat ini diminta oleh majikan.

Rujukan Peribadi
Senaraikan rujukan di bawah
Nama :
Nyatakan pihak-pihak yang mengenali anda dan boleh memberi maklumat tentang anda seperti institusi tempat anda belajar / bekas majikan anda / tokoh-tokoh berpengaruh di kawasan anda.
Jawatan :
Alamat :
Telefon :
E-mail :
Nama :
Jawatan :
Alamat :
Telefon :
E-mail :
Nama :
Jawatan :
Alamat :
Telefon :
E-mail :
ATAU
Rujukan akan disediakan diatas permintaan