Tentang CiC

Pusat Maklumat Kerjaya berfungsi sebagai 'One Stop Centre' bagi semua golongan Pencari Kerja bagi persediaan melengkapkan diri untuk mencari kerja. Ia juga berfungsi untuk memberi bimbingan kerjaya dan menyampaikan maklumat kepada semua lapisan pencari kerja (siswazah dan bukan siswazah).