Objektif Temuduga

  • Bagi membolehkan majikan mendapatkan sebanyak mungkin maklumat mengenai pengetahuan, kemahiran dan kebolehan calon;
  • Untuk mengetahui sama ada calon mempunyai personaliti yang sesuai dengan jawatan; dan
  • Untuk melihat tahap kematangan dan kejujuran calon.